Menüü

Väikese nimistuga omavalitsuses muutub kohapealne perearst järjest haruldasemaks 

Teenused liiguvad maalt ära tõmbekeskustesse (Foto: Peep Ainsoo)                     

Varstu valla elanikud Võrumaal on vastu terviseameti otsusele kaotada kohapeal tegutsev perearstipraksis, vastuseisu väljenduseks koguti üle 270 allkirja ja kompromissina pakuti perearstikeskuse osalist säilitamist. Ootamatult suletakse uuest aastast ka Tsirguliina perearstikeskus, mis teenindas Tõlliste ja Õru valla elanikke.

Teviseametis otsustati aasta lõpul sulgeda perearstipraksis Varstus. Praksise sulgemisel on terviseameti peremeditsiini osakonnajuhataja Pille Saare sõnul kaks põhjust: esiteks on 625 inimesega nimistu ühe perearsti jaoks liiga väike ja teiseks pole terviseamet leidnud perearsti, kes oleks huvitatud Varstus töötama. Juba pikemat aega pole arsti kohapeal olnud.

Nii otsustas terviseamet liita Varstu perearstipraksise naabervalla Mõniste omaga. Kohalikud elanikud aga muretsevad, kuidas nad tulevikus arsti juurde pääsevad, sest kahe valla vaheline ühistransport on minimaalne.  Varstu ja Mõniste on kaardilt vaadates lähestikku, kuid külad seda ei ole, pealegi elab Varstus mitu korda rohkem inimesi kui Mõnistes. Mõniste bussipeatusest on arsti juurde umbes üks kilomeeter, ajakulule lisanduvad täiendavad sõidukulud. Varstulased arvavad, et pigem lähevad nad Võrru või Rõugesse kui Mõnistesse.

Muudatuste elluviimiseks on vaja ka rohkem aega - elanikke tuleb teavitada ja leida lahendusi, kuidas nad uues olukorras paremini arsti juurde pääseksid. Varstu vallavanem Rein Ansip pole omakorda rahul, et ümberkorralduste käigus tekkivad ühistranspordi lisakulud lükatakse valla kaela, kuigi seadus on pannud selle kohustuse riigile.

Uuest aastast lõpetab tegevuse ka Tõlliste ja Õru valla ühine perearstipraksis Tsirguliinas ja uus perearst hakkab inimesi vastu võtma Valgas. Erinevalt Varstust oli Tsirguliinas arst olemas, tema otsib nüüd omakorda uut tööd. 

Tõlliste vallavanem Madis Gross sai uudisest teada vaid kuu aega varem ja pidi tõdema, et vald oli kahjuks küsimuse arutamisest kõrvale jäetud. Muudatuse tulemusel suureneb kindlasti sõitude arv, mida sotsiaaltöötajad peavad hakkama tegema elanike Valka arsti juurde viimiseks.

Varstu, Tõlliste ja Õru sarnaseid liitmisjuhtumeid saab olema lähitulevikus veel. Täna on 31 perearstinimistut, kus pole oma perearsti ja töötab ajutine asendaja. Neid nimistuid ähvardab esmajärjekorras teistega liitmine.