Menüü

Perearsti vahetamine muutub Tallinnas lihtsamaks

Kõikidel Eesti elanikel on õigus omada ja vahetada perearsti. Perearsti vahetuse teema kerkib tavaliselt päevakorda inimese elukoha vahetuse järel. Kui enne oli Tallinn on jagatud perearsti teeninduspiirkondadeks tänavate kaupa, siis nüüd on 79 perearsti nimistu muudetud linnaosapõhiseks.

Sobiliku perearsti leidmiseks on hea teada, et perearstidel on oma kindel teeninduspiirkond, milleks on enamasti kohaliku omavalitsuse üksus. Tallinnas olid perearstide piirkonnad    jagatud varem tänavate kaupa. Kuid pidevalt kerkis linna juurde uusi elukohti, mis ei kuulunud ühegi perearstiteeninduspiirkonda.  

Olukorrale lahenduse leidmiseks alustas terviseamet läbirääkimisi Tallinna perearstidega. Reede, 29. jaanuari seisuga on Tallinnas muudetud linnaosapõhiseks 79 perearsti teeninduspiirkonnad, nende hulgas on ka päris uute nimistute avamisi.

Nii on täna igas linnaosas perearste, kelle teeninduspiirkond on linnaosapõhine ja kelle nimistu piirsuurus pole täitunud. Juhul kui inimene ei leia terviseameti registrist mveeb.sm.ee oma tänavat ühegi perearstiteeninduspiirkonnast, saab ta registreerida ennast linnaosapõhise teeninduspiirkonnaga perearsti juurde.

Kui perearst ise vahetab asukohta, jääb patsient endiselt perearsti nimistusse, kuid arstil ei ole kohustust oma nimistu iga patsienti individuaalselt teavitada asukoha muutusest. Piisab kui perearst annab esimesel võimalusel teada oma asukoha vahetuse plaanist perearstikeskuse teadetahvlil ja oma keskuse veebilehel. Kui aga patsiendile perearsti uus asukoht ei sobi, siis on tal võimalus leida endale uus perearst, kelle nimistus on vabu kohti. 

Kuidas perearsti vahetada?

  • patsient esitab isiklikult kohale minnes või tähitud kirjaga avalduse uuele perearstile koos oma kontaktandmetega;
  • perearst vastab patsiendile hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, keeldumisest kirjalikult. Positiivse vastuse korral kuulub patsient uude nimistusse hiljemalt avalduse esitamisele järgneva kuu esimesest kuupäevast;
  • uude perearsti nimistusse arvamisel esitab patsient talle väljavõtte või koopia oma haigusloost, mille ta saab küsida eelmiselt perearstilt.

Perearst võib keelduda isiku nimistusse võtmisest, kui on ületatud antud perearsti nimistule kehtestatud maksimaalne piirsuurus või isiku alaline elukoht ei asu perearsti teeninduspiirkonnas.