Menüü

Paide arvamusfestivalil arutleti meditsiini tuleviku üle

Arvamusfestivali tunnusmärk                       
Kadri Tammepuu patsientide liidust osales Paide Arvamusfestivalil laupäeval 13. augustil „Terve elu alal“ vestlusringis „Kuidas kujundada regionaalpoliitikat tervishoiuvaldkonnas?“. Arutelu modereeris Andres Lehtmets arstide liidust, vestlusringis olid veel Haigekassa juht Tanel Ross ja Lõuna-Eesti Haigla juht Arvi Vask.


Vestlusring oli Andres Lehtmetsa poolt kantud asjatundlikus, vabas ja sõbralikus õhkonnas, kus kõik osalised said oma arvamused välja öelda. Andres suutis kõnelejaid ka "korrale kutsuda", kui arutelu kuulajatele liiga keeruliseks kippus minema ning küsimuste esitamisega anda teema lahkamisele juurde uusi vaatenurki.
Igapäevaselt on Andres Lehtmets ametis Lääne-Tallinna keskhaigla psühhiaatriakeskuse juhatajana.  


Kadri Tammepuu: "Juba täna on tervishoiuteenuse kättesaadavus ebavõrdne olenevalt inimese elukohast. Uute plaanide kohaselt, kus ka perearstid koonduvad suurematesse keskustesse, hakkab elukohajärgne ebavõrdsus veelgi suurenema. Teravalt kerkib üles transpordiprobleem, kuidas väiksemast kohast arsti juurde ja tagasi saada. Selle süsteemset lahendamist ei taha keegi oma vastutuseks võtta, hea tulemuse annaks siin riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöö.Tanel Ross rääkis Haigekassa tulevikuvisioonist, kus inimese jaoks algab süsteem perearstist ja seda tasandit tuleb kindlasti tugevdada. Ühelt poolt perearsti meeskonna poolt pakutavaid teenuseid suurendades, teisalt toetades perearstide koondumist ligi 90-sse „tõmbekeskusesse“ üle Eesti. Üksikpraksised pole tema hinnangul jätkusuutlikud ning ka noored arstid soovivad pigem töötada meeskonnas. Eriarstiabi pakkumine peab olema tagatud igas maakonnas kohapeal. Lastearsti teenuse pakkumisel täna ja ka edaspidi jätab Haigekassa otsuse tegemise maakonnahaigla juhtkonnale.                             Arvi Vask leidis, et Haigekassa plaan "kirvemeetodil" maakonnahaiglates eriarstiabi vastuvõttusid vähendada läheb lõppkokkuvõttes riigile ja patsiendile kallimaks ja ebamugavamaks. Pigem tuleks juhtida maakonnahaigla juhi motivatsiooni leida enda piirkonna patsientidele head eriarstid. Täna on kujunenud nii, et eriarstid praktiseerivadki mitmes töökohas korraga ja täiskoormuse puudumine ei saa olla põhjuseks see erialaarst maakonnahaiglast koondada.  


Kõik fotod: Tõnu-Priit Tammepuu

Terve elu ala arutelud olid tänavu kantud pealkirjast: mida teha, et elada terve ja õnnelikuna. “Terve elu alal toimusid põnevad ja mitmekesised arutelud ning igaüks leidis kindlasti endale mõne südamelähedase teema,” sõnas terve elu ala korraldaja Natalia Jefimova.