Menüü

Arstiabi koondumine Tallinnasse ja Tartusse suurendab ebavõrdsust 

Eesti Patsientide Liit toetab tervishoiutöötajate nõudmist suurendada tervishoiu rahastamist ning on seisukohal, et arstiabi koondumine kahte Eesti suurimasse linna suurendab ebavõrdsust.

Patsientide Liidu keskne mure tervishoiu rahastamiskriisiga seoses on, et teenuste maht ja hinnad tõusevad kiiremini, kui kogu eelarve. "Selle kõige tagajärjel vähendab Haigekassa hoopis ravijuhtude arvu ja koondab arstiabi suurematesse keskustesse. Viimased sellekohased näited on Haigekassa ettepanek eriarstide vastuvõttude kärpeks ja lastearstide kaotamiseks maakonnahaiglates," sõnas Eesti Patsientide Liidu tegevjuht Kadri Tammepuu.

Tammepuu sõnul suurendab arstiabi koondamine Tallinnasse ja Tartusse juba niigi olemasolevat ebavõrdsust teenuse kättesaadavuse osas sõltuvalt patsiendi elukohast ja mitte midagi ei ole ette võetud olukorra ühtlustamiseks. Tema sõnul võiks üheks meetmeks olla transpordi hüvitiste süsteem, et tagada patsientide elementaarsed õigused.

Raviteenuse kättesaadavusel on kolm tahku: õigeaegne vajaduspõhine ravi, teenuse geograafiline kättesaadavus ja teenuse rahaline kättesaadavus. "Paraku on kõik kolm tahku kreenis. Õigeaegset ravi ei suudeta tagada ja taas on ilmnenud nõukogudeaegne fenomen, et ravile saamise eelduseks on tutvused. Kogu aeg suurenevad kulutused seoses arsti juurde sõitmisega. Erinevate riskigruppide nagu eakad, madala sissetulekuga ja krooniliste haigustega inimesed, ei suuda maksta patsiendi omaosalust, mis käib neile lihtsalt üle jõu," kirjeldas Tammepuu olukorda.

Tammepuu sõnul on olukord tervishoius aasta-aastalt üha kriitilisem, sest vajalikke reforme on pidevalt edasi lükatud. Suutmatus otsustada viib aga üha sagedamini olukorrani, kus patsiendi ravi lükkub edasi või ta jääb sootuks abita.

Eesti Patsientide Liidu avaldust toetavad Eesti Diabeediliit, Eesti Psoriaasiliit, Eesti Hemofiiliaühing, Eesti Kurtide Liit ja Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit.