Menüü

Mida Soomes ette võeti, kui seal oli keeruline arsti juurde pääseda

Seminaril «Redesigning Health» esinenud Ilona Rönkkö tutvustas Hämeenlinna näitel, kuidas paranes patsientide rahulolu, kui esmatasandi tervishoiuteenuste ümber kujundamisel hakati kasutama teenusedisaini ja patsiendikeskset lähenemist.

Esmatasandi ümberkorraldamine algas Hämeenlinnas 2010. aastal, kui leiti, et arsti juurde pääsemine on keeruline ning ravi tulemused kehvad, eriti krooniliste haiguste puhul, kirjutab Med24.ee. 

Tookord keskenduti ravis peamiselt ägedatele terviseprobleemidele, samas kui kroonilised või kaasuvad haigused jäid tihti tähelepanuta. Projekti juhtrühm pani paika reformi eesmärgid: paranda patsiendi ravikogemust (nii kvaliteeti kui rahulolu), paranda elanikkonna tervist ning vähenda tervishoiu kogukulutusi.

Patsiendid jagati kahte gruppi: erinevate krooniliste terviseprobleemidega patsiendid, kes vajasid rohkem abi ning ägeda terviseprobleemiga patsiendid. Mõlemale grupile disainiti uued teenused. Kui varem olid kasutusel ainult vastuvõtud, telefonikõned ning mõned grupivisiidid, siis nüüd hakati pakkuma patsiendile ka elektroonilisi teenuseid enda jälgimiseks, mis võisid olla integreeritud teiste teenustega ja moodustada osa kliiniliste otsuste tugisüsteemist.

Samuti hakati pakkuma grupinõustamist patsientidele, kes soovisid kaalust alla võtta või suitsetamist maha jätta ning raviplaani või kindlat juhtumikorraldajat, kes toetaks patsiendi toimetulekut, eriti mitmete krooniliste terviseprobleemide korral.

Õed, arstid, terapeudid, psühhiaatriaõed, hambaarstid ja teised eksperdid moodustasid multiprofessionaalse meeskonna, kes toetas nii patsienti kui tema juhtumikorraldajat.

Uus lähenemine on andnud häid tulemusi ja selle efektiivsust mõõdetakse kümne indikaatori abil: kehamassiindeks, vererõhk, suitsetamine, nn. "halb kolesterool", veresuhkrutase jt.

Patsientide heast tagasisidest räägib ka 2014. aastal kümnes suures omavalitsuses läbi viidud rahulolu-uuring, kus Häämeenlinna sai parima tulemuse.