Menüü

Kokkuhoid, kus haigekassa riigieelarvest lisaraha juurde ei saa, tuleb patsientide tervise arvelt

Haigekassa esimese poolaasta eelarve oli 33 miljoni euroga miinuses, mis oli 14,5 miljoni euro võrra eelarves ette nähtust enam. Aasta lõpuks on tervise- ja tööminister lubanud kulusid kokku hoida sedavõrd, et kahjum väheneb 2 miljoni võrra ehk 31 miljoni euroni. Rahandusminister soovitab aga kärpimisega minna veel kaugemale ja viia haigekassa tulud-kulud tasakaalu.
Suurim ülekulu 11,3 miljonit eurot tekkis esimesel poolaastal ravimite hüvitamisel. Ligi kaks kolmandikku ehk 8 miljonit moodustas summast C-hepatiidi ravim, mida alanud aastal hüvitama hakati. Eelnenud prognoosi ületades tuli aasta alguses ravile ka palju seni ootel olnud patsiente, kellega polnud arvestatud - nii tekkis oodatust suurem ravivajadus. Aasta teisel poolel loodetakse ravimi hinda läbirääkimisel tootjaga langetada ning seeläbi eelarvet ületavat kulu osaliselt kokku hoida. 

Samas on tõusnud ka teiste ravimite kasutus - võrreldes eelmise aasta sama ajaga kirjutati tänavu esimesel poolaastal välja 47 000 retsepti rohkem. Lisandunud retseptide arvust tekkivat kulu saab mingil määral ohjata, kui vähendada arstide vastuvõttude arvu, mis aga tähendaks patsientide jaoks ravi hilinemist ja edasilükkamist.

Eriarstiabi kulud ületasid eelarvet 8,3 miljoni euroga. Kuna ravijuhtude ostmine on pea ainus kulude kokkuhoiu võimalus, mida saab aasta jooksul veel muuta, siis võib arvata, et teisel poolaastal vähendatakse ostetud ravijuhtude arvu enam, kui aasta alguses plaaniti. Suurema löögi alla satuvad maakonnahaiglad, mis omakorda suurendab elukohast tingitud ebavõrdsust patsientide hulgas. Haigekassa poolt tellitud Emori uuringu kohaselt ei jõudnud tänu pikkadele ravijärjekordadele eelmisel aastal kokku lepitud 6 nädala jooksul eriarsti juurde hinnanguliselt 1/3 patsientidest, järjekordade pikenedes lükkub edasi ka inimeste võimalus haigestudes ravi saada.

Kolmas suurem miinuse andja oli haigekassas töövõimetushüvitiste ülekulu 7,1 miljoni euroga. Võrreldes aasta taguse ajaga on haiguslehtede arv 6% kasvanud, mis haiguspäevades tähendab umbes 180 000 lisa-haiguspäeva. Kas see trend on jätkuv ja peegeldab inimeste halvenevat tervist, näitab lähitulevik. Igatahes kulutati tervise edenduse peale esimesel poolaastal ligi viiendiku võrra vähem kui aasta tagasi.