Menüü

Kadri Tammepuu: õendusabi teenus patsiendile kohasemaks

Väga hea meel on tõdeda, et viimase kümnendi jooksul on statsionaarse õendusravi teenused muutunud inimestele oluliselt kättesaadavamaks. Viimasel ajal võib aga täheldada, et haigekassa raha nappuse tõttu on järjekorras olijate arv jõudsalt suurenemas.

Kui aasta alguses oli järjekordadesse registreeritud 1700 vastuvõttu, siis II poolaasta alguseks 2400 (sisaldavad nii statsionaarset õendusabi kui koduõendust). Nii võivad kodus mitte toimetulevad patsiendid sattuda statsionaarse õendusravi asemel vahepeal hooldekodusse, kus aga puudub aktiivravi ja protseduuride läbiviimise võimalus ning vajaliku ravi saamine viibib.

Teenus kallis. Mõnikord ei ole teenus inimesele ka rahaliselt kättesaadav. Kahjuks pole kõigil lisaks tavalistele püsikuludele kuus välja käia 300 lisa-eurot (omaosalus 292,50 ja voodipäevatasu 25.-) ja kulusid transpordile. Hättasattunute abi saamise võimalus pole aga tagatud võrdselt kõigile, see sõltub kohaliku omavalitsuse võimekusest – on kohti, kus patsiendi eest tasutakse kogu omaosalus ka küsimata ja on teisi, kus patsiendil tuleb kõige eest ise maksta. Nii paluvad osad patsiendid end enne raviplaani täitmist haiglast välja kirjutada ja ravi jääb pooleli.

Ringlus osakondades. Patsiendikesksemalt võiks läbi mõelda nende patsientide parema käsitluse, kes vajavad pikemaajalist kui 60 päevast ravi. Meil on tekkimas erinevate tervishoiuasutuste vahel ringlevad patsiendid, kes iga kahe kuu möödudes liiguvad uue saatekirjaga järgmisesse haiglasse, kuna nad ei saa kodus ise hakkama ja nende terviseseisundi tõttu ei võeta neid ka hooldekodusse. Kas siis mugavuse või muu pärast kirjutatakse patsient maksimumaja möödudes haiglast välja ja ta läheb „uuele ringile“ järgmisesse haiglasse.

Raviasutuse valimine paidlikumaks. Täna on väga kohmakas ja aeganõudev sobiliku raviasutuse valimine. Kui internetikasutamise võimalus puudub, tuleb loota kohalikest omavalitsustest saadud teabele. Haigekassa kodulehel õendusabi rubriigis avanevas Exceli tabelis olevast partnerite nimekirjast näpuga järje ajamine lõpuni ei aita, asutuste nimede juurde tuleb ükshaaval netist leida ka vajalikud kontaktid ja asutused läbi helistada. Samas oleks tehniliselt suhteliselt lihtsasti tehtav analoogne lahendus nagu on ravimi olemasolu ja hindade leidmine apteegiti raviminfo.ee -s. Või veel parem oleks siduda õendusravi teenuseosutajate vabad voodikohad loodava riikliku digiregistratuuriga.

Oluline kodulähedus. Hoolimata pikenevatest ravijärjekordadest seisab mõnes haiglas osa voodeid tühjana, kuna haigla lepingumaht Haigekassaga on saanud suurem, kui neile patsiente jagub. Teises kohas on aga järjekord pikem kui 3 kuud. Patsiendid soovivad teenusele pääseda võimalikult kodu lähedal, et säiliks tihedam kontakt lähedastega ja kulu transpordile oleks väiksem.

Kindlasti oleks palju patsiendikesksem, kui haigekassa raha liiguks patsiendiga kaasa nii nagu see toimub täna sotsiaalkindlustusametis rehabilitatsiooniteenuse puhul. Siis tekiks patsiendil võimalus valida ka parema kvaliteediga teenust, näiteks kus on toas vähem inimesi või voodi juures on olemas abi kutsumise nupp või lähedane saab olla surija lahkumise juures, seda enam, et teenuse hind inimese jaoks on kõikjal sama.

Paradoksaalne on, et patsiendile rohkem lisavõimalusi pakkuvatelt nn valikupartneritelt ostab haigekassa tihti sedasama statsionaarse õendusabi teenust odavama hinnaga, aga suured lepingumahud on reserveeritud kallima hinna pakkujale. Samas võiks kokku hoitud rahaga suurendada ravijuhtude arvu ja lühendada järjekordi.