Menüü

Haigekassa kulutusi eriarstiabile näeb nüüd detailselt

Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuses töötati välja interaktiivne graafik, mille abil saab iga huviline tutvuda haigekassa kuludega eriarstiabile soo, vanuse ja haigusgruppide lõikes.

Graafiku aluseks on 6,5 miljonit haigekassa eriarstiabi raviarvet 2013.-2014. aastast. Haigusjuhtude keskmise arvu ja kulude leidmisel on arvesse võetud Eesti rahvastiku soo ja vanuselist jaotust. Lähiajal lisanduvad graafikusse ka 2015. ja 2016. aasta andmed.

"Eriarstiabi kulude näitlik analüüs suurendab süsteemi läbipaistvust," ütles haigekassa finantsjuhtimise osakonna juhataja Pille Banhard. Ülevaate saab nii eriarstiabi kulude kohta üldiselt kui iga diagnoosikategooria osas eraldi.

80% eriarstiabi kuludest läheb vanemaealiste raviks. Näiteks, kui 45-aastase elaniku kohta kulutab riik alla 300 euro, siis 78-aastase puhul 1000 eurot aastas. Vanade meeste ravi on kallim samaealiste naiste omast.  

Arenduskeskuse uurimissuuna juht professor Jaak Vilo lisas, et elanike erinevate haiguste sageduse ja nende raviks kuluva raha kaudu saab hinnata uute ravimeetodite efektiivsust ja haiguste omavahelisi seoseid, samuti ennetustegevuste mõju.

 Andmetega saab tutvuda siin.