Menüü

Eesti Patsientide Liit astus terviseklastri Connected Health liikmeks

Connected Health klaster on Eesti erinevate tervisega seotud osapoolte kogukond, kelle ühiseks eesmärgiks on rakendada tehnoloogiad uute ja paremate tervisetoodete ning -teenuste pakkumiseks.
Tervise valdkond on oma olemuselt väga konservatiivne. Seepärast on alles viimastel aastatel jõutud uute tehnoloogialahenduste aktiivse rakendamiseni. Täna areneb valdkond väga kiiresti ja uudseid lahendusi tuleb maailmas välja sisuliselt iga päev. Need võivad puudutada nii tehnoloogiat (seadmed), olemasoleva tehnoloogia peale ehitatud tarkvara (aplikatsioonid), uusi tarkvarasüsteeme (protsesse haldavaid süsteeme) kui ka protokolle (käitlemise juhiseid).

Klastri edukuses on kõige tähtsam aktiivsete partnerite kaasamine. Kuna kogukonnaga on liitunud Eesti tervisevaldkonna kõige olulisemad ettevõtted ja ühendused, on klastri ettevõtetel väga suur mõju Eesti majandusele tervikuna.

Klastris tegutsevad tervisetehnoloogia ettevõtted, sh startupid, terviseIT, meditsiiniseadmete, biotehnoloogia ja ravimiettevõtted. Kaasa löövad ka Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Tallinn Ülikool, kõik tervisega seotud tehnoloogia arenduskeskused Eestis, haiglad, kliinikud, patsientide esindajad jt.

Patsientide liit näeb oma peamist rolli kogukonnas sisendi andmisel erinevateks arenduseks klastri teistele liikmetele.

Täpsemalt saad klastri tegemiste kohta lugeda siit