Menüü

Abiks oma õiguste mõistmisel

                            

Igal inimesel on õigus eeldada, et teda aidates ei sekkuta tervishoiu ja hoolekande valdkonnas liigselt tema eraellu. Andmekaitse Inspektsioon uuendas juhendit abivajaja õigustest isikuandmetega tegelejatele.

Kuna teema on iseäranis tundlik ja abiosutajate hulk suur, siis sellest ka tõsine isikuandmete töötlejatelt oodatav hoolsusvajadus.

Teisalt ei ole andmekaitse nõuded mõeldud aitamise takistamiseks, kuigi sageli toovad asutused ja ametnikud tegevusetuse õigustuseks andmekaitse, mis ei lubavat infot õigel ajal õigesse kohta saata. Nagu tõdeb Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor Viljar Peep: "Kõigepealt vajab kaitset ikka inimene, alles seejärel tema andmed."

Lisaks annab juhend ülevaate patsiendi õigustest seoses terviseandmetega ning juhised patsiendi nõusoleku ja selle erandite osas.

Näiteks leiab juhendist vastuseid ka meie liidust tihti küsitud küsimustele:

  • Millised on delikaatsed isikuandmed?
  • Kas patsiendil on õigus enda kohta teavet saada ja kellelt seda küsida?
  • Kas isikul on õigus saada oma surnud vanema haiguslugu?
  • Kas inimesel on õigus nõuda oma andmete parandamist, sh diagnoosi muutmist?
  • Millal on patsiendi puhul lubatud kasutada videojärelevalvet?

Tegemist on mahuka juhendiga, mis on abiks kõigile osapooltele ja samas ka "elava" materjaliga, mida täiendatakse jooksvalt tegeliku elu vajaduste kohaselt.

Juhendit saab lugeda siit