Menüü

15. jaanuaril toimus Rahvusraamatukogus Eesti Patsientide Liidu tervisepäev "Aita märgata!"

Kuulajad loengul. Kõik fotod tervisepäevast: Kadi-Triin Tammepuu             
Lisaks huvitavatele tervisloengutele oli kuulajatel võimalus arvamust avaldada tervishoiukorralduse kohta. Kõige suuremaks probleemiks peeti pikki ravijärjekordasid, mille tõid tõsise probleemina välja 60% vastanutest
Pildigalerii infopäevast:


Kadri Tammepuu ja Kaido Kolk Eesti Patsientide Liidust rääkisid võimalustest inimnäolisema tervishoiusüsteemi arendamiseks.
Kuulajad Rahvusraamatukogus, kus dr. Vassili Novak Põhja-Eesti Regionaalhaiglast tutvustas EMO argipäeva ja andis soovitusi patsientidele. 
Marko Kõrv kasulikke harjutusi õpetamas ja Toivo Tänavsuu sellest, kuidas ta aitas inimestel hinge ravida ...
dr. Toomas Toomsoo selgitas peavalu tüüpe ja nende ravi. Kliiniline psühholoog Katrin Kaljula tutvustas, kuidas vahet teha pahal tujul ja depressioonil ning mida viimase puhul ette võtta.
Vaheajal kohtusid vanad tuttavad ja kõigile jätkus huvitavat tegevust terveks päevaks.


Soovijad said ankeedis esitada vabas vormis ettepanekuid tervishoiukorralduse kohta, seda tehti 43 korral.

Kõige enam oldi rahulolematud pikkade järjekordade pärast eriarstide juurde - 60% vastanutest tõid selle välja olulise probleemina, mis vajab muutmist. Lisaks nimetasid mõned vastajad ka pikki järjekordi uuringutele.

Oluliseks peeti inimeste omaosaluse alandamist ravimite ostmisel ja hambaravi hüvitiste suurendamisel.

Sagedamini toodi oluliste probleemidena veel välja:
- perearsti poolt koduvisiidi võimaluse puudumine, eriti väikelastele
- meditsiinipersonali suhtlemisoskuste arendamise vajadus
- transpordi korraldamine meditsiiniasutustesse ja tagasi (näiteks öösel haiglast koju saamise võimalus)
- omaste hooldajate olukord
- hooldekodu teenuse parem kättesaadavus ja hind
- muudatuste kohta õigusaktides ei jõua teave selle vajajateni
jm