Menüü
  • Maakonnahaiglad muutuste tuules

    Möödunud aastal tuli haigekassa välja plaaniga, et rahastab uuest aastast maakonnahaiglates vaid kaheksa eriarsti vastuvõttu endise 18 asemel. Kui haigla tahab pakkuda enamat, peab ta selleks ise raha leidma.
  • Perearsti vahetamine muutub Tallinnas lihtsamaks

    Kõikidel Eesti elanikel on õigus omada ja vahetada perearsti. Perearsti vahetuse teema kerkib tavaliselt päevakorda inimese elukoha vahetuse järel. Kui enne oli Tallinn on jagatud perearsti teeninduspiirkondadeks tänavate kaupa, siis nüüd on 79 perearsti nimistu muudetud linnaosapõhiseks.
  • Kuidas kiiremini eriarsti vastuvõtule pääseda?  

    Liina Laks Virumaa Teatajas kirjutab, et kuigi mõnes Eesti haiglas on järjekorrad üüratult pikad, suunavad perearstid oma patsiente just sinna. Samal ajal saaks abi vajav patsient mõnes väiksemas haiglas oluliselt kiiremini murele lahenduse, sest ootama peaks vaid 1-2 nädalat.